Στόχος Πληθυσμός

 

 

Πού απευθύνεται:

Ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από το πρόγραμμα είναι:

                 ->  παιδιά υψηλού κινδύνου ηλικίας 8 – 15 ετών που προέρχονται από οικογένειες με παρουσία ψυχιατρικού προβλήματος και προβλήματος διαταραχής χρήσης κατάχρησης ουσιών ή και των δυο προβλημάτων μαζί ή παιδιών γονέων που εκτεθειμένοι στο ποινικό σύστημα και είναι κρατούμενοι ή αποφυλακισμένοι είναι δυνατό να  υφίστανται επιβάρυνση, κοινωνικό αποκλεισμό και στίγμα.

                 ->  μέλη της οικογένειας και του ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος των παιδιών αυτών.