Ψυχολογική Υποστήριξη

 

Οι δραστηριότητες  του προγράμματος είναι τριών επιπέδων: ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους, ψυχαγωγικές και δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικές και αθλητικές.

 

Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν σε βιωματικές ομάδες υποστήριξης μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης των αναγκών τους. Οι ομάδες υποστήριξης πραγματοποιούνται κάθε 15 ημέρες και έχουν συγκεκριμένη θεματική στη βάση των αξιολογημένων αναγκών. Σε περίπτωση που εκτιμάται αναγκαίο πραγματοποιούνται και ατομικές συναντήσεις, ενώ στη βάση της αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης είναι δυνατό να παραπεμφθεί ένα παιδί σε ειδικές υπηρεσίες που συνδέονται με το εθνικό δίκτυο υποστήριξης.

Παράλληλα έχει προβλεφθεί η λειτουργία υποστήριξης γονέων ή σημαντικών άλλων οι οποίοι βρίσκονται σε συγχρωτισμό με τα παιδιά. Η υποστήριξη τους συνδέεται με την βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων συναισθηματικής αλλά και πρακτικής φύσης και στοχεύουν στην αποτελεσματική γονική φροντίδα και προστασία των παιδιών. Οι ομάδες γονέων πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα και σε στη βάση των αιτημάτων και των αναγκών όπως έχουν αξιολογηθεί, πλαισιώνονται  από ατομικές ή οικογενειακές συναντήσεις.