Γεωγραφική Κάλυψη

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις επαρχίες της Κύπρου οι οποίες αποτελούν περιοχές στοχευμένης παρέμβασης και συγκεκριμένα:

     -> Λευκωσία

     -> Λεμεσός

     -> Αμμόχωστος

Οι πιο πάνω επαρχίες συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα  εκτιμάται ότι από τις επαρχίες αυτές θα προέρχονται ομάδες παιδιών που έχουν περισσότερα προβλήματα.