Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 

Οι δραστηριότητες  του προγράμματος είναι τριών επιπέδων: ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους, ψυχαγωγικές και δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικές και αθλητικές.

 

Τα παιδιά συμμετέχουν σε σχεδιασμένα προγράμματα ενισχυτικής εκπαίδευσης και παράλληλης ανάπτυξης δεξιοτήτων. Συνεργάτες εκπαιδευτικών οργανισμών όπως το Grammar School παρέχουν μια ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως ενδεικτικά: αγγλικά, ρομποτική, εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παράλληλα για παιδιά που έχουν δυσκολίες στη σχολική επίδοση υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης ενισχυτικής διδασκαλίας ή αξιολόγησης προβλημάτων που σχετίζονται με τις μαθησιακές δυσκολίες.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρεάν και ότι η συμμετοχή διέπεται από την εγγύηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου.